คู่มือการใช้งาน

2024/06 (v1.1)

กล้องบันทึกภาพติดตัว DrivePro Body 70

1. อุปกรณ์ภายในกล่อง

DrivePro Body 70
ซองเข็มขัด
ตัวแปลงไฟ
สาย 3.5 มม. เป็น USB
คลิปหนีบ
ตัวยึดเวลโคร

คู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อ

2. เริ่มต้นเรียนรู้กับกล้อง DrivePro

2-1 ปุ่มควบคุมการทำงาน

2-2 การติดตั้งกล้อง DrivePro Body

เสียบตัวเครื่องลงไปในซองเข็มขัด
ติดตั้งเลนส์กล้อง
หากต้องการเปิดกล้อง ให้กด Power ค้างไว้
กดปุ่มสองครั้งเพื่อสลับระหว่างโหมดบัฟเฟอร์และโหมดการบันทึก
หากต้องการถ่ายภาพ ให้กดปุ่ม Snapshot สั้นๆ

2-3 คำอธิบายปุ่มฟังก์ชัน

ปุ่ม
วิธีใช้
เพื่อ
ปุ่ม เปิด/ปิด

กดปุ่มค้าง 1 ครั้ง
เปิด/ปิด
กดปุ่ม 2 ครั้ง
สลับระหว่างโหมดบัฟเฟอร์และโหมดบันทึก
ค่าเริ่มต้น: โหมดบัฟเฟอร์
ปุ่ม ถ่ายภาพนิ่ง
กดปุ่มค้าง 1 ครั้ง
บันทึกเสียง
กดปุ่ม 1 ครั้ง
ถ่ายภาพนิ่ง

กดนานกว่า 5 วินาที
รีเซ็ต, ฟอร์แมต และปิดกล้อง
ฟังก์ชันนี้ถูกปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น และสามารถเปิดใช้งานโดยใช้ DrivePro Body Toolbox
คำเตือน! ข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบอย่างถาวร
ปุ่มสถานะ

กด 5 วินาที
จับคู่และเชื่อมต่อกับบลูทูธ
กดปุ่ม 1 ครั้ง
ตรวจสอบแบตเตอรี่และสถานะการบันทึกภาพ
ปุ่มอำนวยความสะดวก

กดปุ่มค้าง 1 ครั้ง
เปิด/ปิด ไฟแสดงสถานะและเสียงกริ่ง (โหมดซ่อนตัว)
กดปุ่ม 2 ครั้ง
เปิด/ปิด ไมโครโฟน (โหมดเงียบ)

2-4 ไฟแสดงสถานะ LED

มุมมองด้านบน 1

ขณะบันทึกภาพ

LED สถานะ คำอธิบายไฟ LED
กระพริบ แบตเตอรี่ต่ำ

เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์/เสียบไฟ

LED สถานะ คำอธิบายไฟ LED
ติดค้าง กำลังชาร์จไฟ

ตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่

LED สถานะ คำอธิบายไฟ LED
ติดค้าง เหลือ > 67%
ติดค้าง เหลือ 31%-67%
ติดค้าง เหลือ < 31%

มุมมองด้านบน 2

ขณะบันทึกภาพ

LED สถานะ คำอธิบายไฟ LED
กระพริบ แบตเตอรี่เกือบเต็ม
กระพริบเร็ว กำลังจับคู่บลูทูธ
กระพริบ กำลังหาตำแหน่ง GPS
ติดค้าง กำลังตรวจสอบสถานะ
ในโหมดบัฟเฟอร์
กระพริบต่อเนื่อง กำลังตรวจสอบสถานะ
ในโหมดบันทึกภาพ
กระพริบ 2 ครั้ง กำลังตรวจสอบสถานะ
ในโหมดบันทึกเสียง
ติดค้าง โหมดเงียบ (ปิดไมโครโฟน)

เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

LED สถานะ คำอธิบายไฟ LED
กระพริบ กำลังถ่ายโอนข้อมูล

มุมมองด้านหน้า

LED สถานะ คำอธิบายไฟ LED
ติดค้าง โหมดบัฟเฟอร์
กระพริบเร็ว กำลังเปิดเครื่อง
กระพริบต่อเนื่อง โหมดบันทึกภาพ
กระพริบ 2 ครั้ง โหมดบันทึกเสียง
ติดค้าง เรียกดู /
เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

2-5 การชาร์จไฟกล้อง DrivePro Body

ก่อนใช้งาน กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว ในขณะชาร์จไฟกล้อง DrivePro Body ไฟ LED สีส้มจะติดค้างและจะดับลงเมื่อชาร์จเต็ม

ในการชาร์จไฟกล้อง DrivePro Body คุณสามารถ:

 • เสียบไฟโดยใช้สายเคเบิล 3.5 มม. เป็น USB กับตัวแปลงไฟที่ให้มา
 • เชื่อมต่อสายเคเบิล 3.5 มม. เป็น USB เข้ากับคอมพิวเตอร์
 • เชื่อมต่อกล้อง DrivePro Body เข้ากับแท่นวางกล้องของ Transcend (อุปกรณ์เสริม)

คำเตือน

อย่าใช้สายเคเบิล 3.5 มม. เป็น USB ที่ไม่ใช่ของ Transcend มาชาร์จกล้อง

3. การบันทึกภาพวิดีโอ

3-1 โหมดบัฟเฟอร์

การบันทึกในโหมดบัฟเฟอร์สามารถประหยัดพื้นที่จัดเก็บได้อย่างมาก เนื่องจากไฟล์จะไม่ถูกบันทึกลงในที่จัดเก็บข้อมูลภายใน

กดปุ่ม ค้าง เพื่อเปิดและเริ่มโหมดบัฟเฟอร์ (ค่าเริ่มต้น) คุณจะได้ยินเสียงบี๊บ 1 ครั้ง ไฟแสดงการบันทึกสีแดงจะกะพริบในขณะกำลังเปิด และจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าติดค้างในโหมดบัฟเฟอร์

หากต้องการหยุดบันทึกภาพและปิดเครื่อง กดปุ่ม ค้างไว้ คุณจะได้ยินเสียงบี๊บ 1 ครั้ง จากนั้นไฟ LED และกล้องจะปิด

หากต้องการสลับระหว่างโหมดบัฟเฟอร์และโหมดบันทึกภาพ ให้กดปุ่ม 2 ครั้ง คุณจะได้ยินเสียงบี๊บ 2 ครั้ง

หมายเหตุ

ความยาวของวิดีโอในโหมดบัฟเฟอร์สามารถเลือกได้ ผ่านโปรแกรม DrivePro Body Toolbox

3-2 โหมดบันทึกภาพ

เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ให้เปลี่ยนไป โหมดบันทึกภาพ ไฟล์ที่บันทึกไว้สูงสุด 2 นาทีก่อนเกิดเหตุจะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำภายใน

ในการเริ่ม โหมดบันทึกภาพ ให้กดปุ่ม 2 ครั้ง ขณที่กล้อง DrivePro Body 70 อยู่ในโหมดบัฟเฟอร์ คุณจะได้ยินเสียงบี๊บ 2 ครั้งและไฟแสดงการบันทึกภาพสีแดงจะกะพริบ เพื่อหยุดบันทึกภาพ กดปุ่ม ค้างอีกครั้ง หลังจากได้ยินเสียงบี๊บ ไฟ LED และกล้องจะดับ

ไฟล์วิดีโอที่บันทึกใน โหมดบันทึกภาพ จะถูกจัดเก็บในโฟลเดอร์ “VIDEO” และจะถูกเขียนทับหากเปิดใช้งานการบันทึกแบบวนซ้ำ

กล้อง DrivePro Body 70 จัดเก็บทุกๆ 3 นาทีโดยอัตโนมัติ (ค่าเริ่มต้นของความยาวของการบันทึกภาพ คือ 3 นาที)

หมายเหตุ

การบันทึกแบบวนซ้ำจะปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น และสามารถเปิดใช้งานได้โดยใช้ DrivePro Body Toolbox

4. การถ่ายภาพนิ่ง

กดปุ่ม สั้นๆ เพื่อถ่ายภาพในขณะบันทึกวิดีโอ คุณจะได้ยินเสียงบี๊บ 1 ครั้ง รูปภาพจะถูกจัดเก็บในโฟลเดอร์ “PHOTO”

5. การบันทึกเสียง

กดแช่ ปุ่ม เพื่อเปิดโหมดบันทึกเสียง ไฟล์เสียงที่บันทึกไว้จะถูกจัดเก็บในโฟลเดอร์ “AUDIO”

หมายเหตุ

เมื่อกล้องเชื่อมต่อกับแอพ DrivePro Body กล้องจะสลับกลับเป็นโหมดบันทึกวิดีโอโดยอัตโนมัติ

6. คุณสมบัติขั้นสูง

6-1 การซิงค์บลูทูธทีม

“การซิงค์บลูทูธทีม” เป็นฟังก์ชันที่ใช้เทคโนโลยีบลูทูธ ภายในระยะที่รับบลูทูธได้ ทันทีที่กล้องเข้าสู่โหมดบันทึกภาพ จาก โหมดบัฟเฟอร์ กล้องตัวอื่นๆ ในทีมเดียวกันก็จะเข้าสู่ โหมดบันทึกภาพ เช่นกัน

หมายเหตุ

 1. การซิงค์บลูทูธทีม ถูกปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น และสามารถเปิดใช้งานได้โดยใช้ DrivePro Body Toolbox
 2. คุณสมบัตินี้ มีอยู่ในกล้อง DrivePro Body 30/60/70

7. การใช้แอพ DrivePro Body

แอพ DrivePro Body พัฒนาขึ้นสำหรับอุปกรณ์ iOS และ Android ช่วยให้คุณดูวิดีโอไลฟ์วิวและปรับการตั้งค่ากล้องแบบไร้สายบนสมาร์ทโฟนของคุณ

DrivePro Body App


7-1 การดาวน์โหลดและติดตั้งแอพ DrivePro Body

 1. ค้นหาแอพ DrivePro Body จาก App Store หรือ Google Play
 2. ดาวน์โหลดและติดตั้งแอพ DrivePro Body.

เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ แอพจะแสดงบนหน้าจอหลักของอุปกรณ์ของคุณ

7-2 การเชื่อมต่อกับแอพ DrivePro Body

 1. แตะแอพ DrivePro Body และเปิดบลูทูธเพื่อจับคู่ เลือก “DrivePro Body 70” บนแอพ

 2. เปิดกล้อง DrivePro Body โดยกดปุ่ม แช่ แตะ “Next” เพื่อทำต่อ

 3. กดปุ่มสถานะ (Status) ค้างไว้จนได้ยินเสียงบี๊บ แตะ “Connect” บนแอพเพื่อเชื่อมต่อบลูทูธ หลังจากได้ยินเสียงบี๊บ 3 ครั้ง ตอนนี้คุณสามารถถ่ายภาพ สลับโหมดบันทึกภาพ หรือปรับการตั้งค่าผ่านแอพได้แล้ว

 4. แตะ “Browser” หรือ “Live View” เพื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi “DPB70_XXXXXX” ด้วยรหัสเริ่มต้น “12345678”

7-3 หน้าหลักของแอพ DrivePro Body

หมายเหตุ

กล้องจะหยุดบันทึกเมื่อคุณแตะ Browser หรือ Settings บนแอพ DrivePro Body และไฟ LED ด้านหน้าเปลี่ยนเป็นสีแดง

7-4 การเล่นวิดีโอและการเรียกดูไฟล์ภาพ

 1. เพื่อเล่นวิดีโอและเรียกดูไฟล์ภาพ แตะ Browser บนหน้าหลัก หรือ แตะ ที่มุมบนด้านซ้าย แล้วแตะ

 2. แตะไอคอนที่ด้านล่างเพื่อดูวิดีโอ เรียกดูภาพ หรือ ฟังเสียงที่บันทึกไว้

ขณะเล่นวิดีโอ คุณสามารถตัดและดาวน์โหลดส่วนที่ต้องการ (10, 20 หรือ 30 วินาที) โดยไม่ต้องดาวน์โหลดคลิปทั้งหมดลงในโทรศัพท์เพื่อตัดต่อ ดู Trim Video

7-5 การตั้งค่า

แตะ ที่มุมบนซ้ายก่อน แล้วแตะ เพื่อเข้าเมนู Settings ในเมนู Settings คุณสามารถปรับการตั้งค่าวิดีโอ, อุปกรณ์, Wi-Fi และระบบ

ตัวเลือกเมนู

วิดีโอ
ไอคอน
ฟังก์ชัน
คำอธิบาย/ตัวเลือก
Resolution
ตั้งค่าคุณภาพของวิดีโอที่ต้องการบันทึก
1440P / 1080P / 720P / 480P
Video Length
ตั้งความยาวของไฟล์วิดีโอที่ต้องการบันทึก
3 นาที / 5 นาที / 10 นาที
Microphone
เปิด/ปิด ไมโครโฟนในขณะบันทึกวิดีโอ
Disable (ปิด) / Enable (เปิด)
Loop Recording
เขียนทับไฟล์วิดีโอที่เก่าที่สุดด้วยไฟล์ใหม่ล่าสุด
Disable (ไม่ใช้งาน) (ค่าเริ่มต้น)/ Enable (ใช้งาน)
Light Frequency
เลือกความถี่ที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการเต้นของแสงไฟในภาพ
50 Hz / 60 Hz
Default Recording Mode
เลือกโหมดบันทึกเริ่มต้น
โหมดบัฟเฟอร์ / โหมดบันทึกภาพ
Buffered Video Length
ตั้งค่าความยาววิดีโอที่บัฟเฟอร์เพื่อบันทึกวิดีโอที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นโหมดบันทึกภาพ
30 วินาที / 60 วินาที / 90 วินาที / 120 วินาที
ข้อมูลบนวิดีโอ
ไอคอน
ฟังก์ชัน
คำอธิบาย/ตัวเลือก
Video Stamp
แสดงชื่อกำกับวิดีโอ, วันที่/เวลา ลายน้ำ และพิกัด GPS บนภาพถ่ายหรือวิดีโอ
Disable (ไม่แสดง) / Enable (แสดง)
Video Label
แตะเพื่อตั้งชื่อวิดีโอ (ชื่อเริ่มต้นคือ DPB70_XXXXXX)
Date / Time
เลือกรูปแบบวันที่และเวลา
วันที่: Y/M/D หรือ M/D/Y หรือ D/M/Y
เวลา: 24HR หรือ AM/PM
Watermark
แสดงลายน้ำโลโก้ Transcend บนภาพถ่ายหรือวิดีโอ
Disable (ไม่แสดง) / Enable (แสดง)
อุปกรณ์
ไอคอน
ฟังก์ชัน
คำอธิบาย/ตัวเลือก
Stealth Mode
เปิด/ปิด โหมดซ่อนตัว เมื่อเปิดโหมดซ่อนตัว ไฟแสดงสถานะ เสียงกริ่ง และ ระบบสั่น จะถูกปิดการใช้งาน
Disable (ปิด) / Enable (เปิด)
Wi-Fi Password
งรหัสผ่าน Wi-Fi ของกล้อง DrivePro Body 70
รหัสผ่านควรมีความยาวระหว่าง 8 ถึง 16 ตัวอักษร จะเป็นตัวอักษรหรือตัวเลขก็ได้ (รหัสผ่านเริ่มต้นคือ 12345678)
ระบบ
ไอคอน
ฟังก์ชัน
คำอธิบาย/ตัวเลือก
Time Synchronized
ตั้งเวลาของกล้อง DrivePro Body ให้ตรงกับเวลาของสมาร์ทโฟน
Firmware Version
แตะเพื่ออัพเกรดเฟิร์มแวร์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด
Siri Shortcuts
เพิ่มแอพลงใน คำสั่งลัดของ Siri เพื่อใช้งาน DrivePro Body ของคุณอย่างรวดเร็ว หรือตรวจสอบสถานะพลังงาน
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Siri เพื่อควบคุมตัวกล้อง DrivePro ของคุณ

คำเตือน

 1. ก่อนอัพเดตเฟิร์มแวร์โดยใช้แอพ DrivePro Body กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับแบตเตอรี่อยู่ที่อย่างน้อย 50% หรือคุณสามารถต่อสายไฟเข้ากับแหล่งพลังงานที่เสถียร
 2. กล้อง DrivePro Body จะปิดและไฟแสดงสถานะสีแดงจะกะพริบ ในขณะที่กำลังอัพเกรดเฟิร์มแวร์ หลังจากการอัพเกรดเสร็จสมบูรณ์ กล้อง DrivePro Body จะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติ
 3. หากไม่สามารถเปิดกล้อง DrivePro Body ได้ เนื่องจากการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ผิดพลาด กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Transcend เพื่อขอรับการช่วยเหลือด้านเทคนิค

7-6 ประวัติตำแหน่ง

เมื่อ DrivePro Body เชื่อมต่อกับแอพ กล้อง ะบันทึกเวลาและสถานที่ล่าสุด ซึ่งเป็น ข้อมูลอันมีค่าหากกล้องสูญหาย

เรียนรู้วิธีตรวจสอบตำแหน่งการเชื่อมต่อของ DrivePro Body ของคุณ >

7-7 ควบคุม DrivePro Body ของคุณโดยใช้ Siri

คุณสามารถเพิ่มแอพลงใน คำสั่งลัด Siri เพื่อเริ่มบันทึก, ถ่ายภาพ หรือตรวจสอบสถานะพลังงานของ DrivePro Body ได้อย่างรวดเร็ว

ขอให้ Siri ควบคุม DrivePro Body >

หมายเหตุ

 • หากต้องการใช้ Siri iPhone ของคุณจะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจมีค่าบริการมือถือ
 • ฟังก์ชันนี้ใช้ได้เฉพาะกับ DrivePro Body รุ่น ที่เชื่อมต่อ Bluetooth และ Wi-Fi ได้เท่านั้น (DrivePro Body 30, DrivePro Body 60 และ DrivePro Body 70)
 • คำสั่งลัด Siri ใช้งานได้เฉพาะกับ iPhone ที่ใช้ iOS 13.0 หรือใหม่กว่า

8. การใช้โปรแกรม DrivePro Body Toolbox

DrivePro Body Toolbox เป็นโปรแกรมจัดการไฟล์วิดีโอซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในการตั้งค่าของกล้อง โปรแกรมนี้มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าฟังก์ชันพื้นฐานของกล้อง DrivePro Body

8-1 โปรแกรมที่รองรับ

โปรแกรมที่รองรับสำหรับการเชื่อมต่อกล้อง DrivePro Body 70 กับคอมพิวเตอร์และสำหรับใช้โปรแกรม DrivePro Body Toolbox:

คอมพิวเตอร์ที่มีช่อง USB

 • Windows® 10 หรือใหม่กว่า
 • macOS® 10.14 หรือใหม่กว่า

เพื่อใช้ DrivePro Body Toolbox:

 1. ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับติดตั้งจาก:
  https://www.transcend-info.com/support/software/drivepro-body-toolbox
 2. ติดตั้งโปรแกรม DrivePro Body Toolbox บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

8-2 สถานะ

หน้า Status จะแสดงข้อมูลพื้นฐานของกล้อง DrivePro Body ซึ่งรวมถึง ชื่อผู้ใช้, ชื่อรุ่น, หมายเลขของอุปกรณ์ และเวอร์ชันเฟิร์มแวร์

หากต้องการเปลี่ยน ชื่อผู้ใช้ และ กลุ่มการซิงค์ของทีม คลิกที่

หมายเหตุ

เลือก “หมายเลขทีมที่ต้องการ” สำหรับ การซิงค์บลูทูธของทีม ตั้งแต่ 1 ถึง 10

 • หากต้องการค้นหาอุปกรณ์ คลิกที่
 • หากต้องเล่นวิดีโอและเรียกดูไฟล์ภาพ คลิกที่
 • หากต้องการสำรองข้อมูล คลิกที่
 • หากต้องการเข้าสู่โหมดเว็บแคม คลิกที่ เพื่อใช้อุปกรณ์เป็นกล้องและไมโครโฟน

8-3 การตั้งค่า

ในหน้า Settings คุณสามารถปรับการตั้งค่ากล้อง, การตั้งค่าวิดีโอ และการแสดงข้อมูลบนวิดีโอ

การตั้งค่าอุปกรณ์
ฟังก์ชัน
คำอธิบาย/ตัวเลือก
Sync time with PC
คลิกปุ่ม “Set” เพื่อปรับเวลาของกล้องให้ตรงกับเวลาปัจจุบันของคอมพิวเตอร์
Stealth Mode
เปิด/ปิด โหมดซ่อนตัว เมื่อเปิดโหมดซ่อนตัว ไฟแสดงสถานะและเสียงกริ่งจะถูกปิดการใช้งาน
ON / OFF
LED Indicator
เปิด/ปิด ไฟ LED แสดงสถานะระหว่างการบันทึกวิดีโอ
ON / OFF
Buzzer
เปิด/ปิด เสียงกริ่งระหว่างบันทึกวิดีโอ
ON / OFF
Vibrator
เปิด/ปิด ระบบสั่นระหว่างการบันทึกวิดีโอ
ON / OFF
Audio Sample Rate
ตั้งค่าความถี่การสุ่มตัวอย่างเสียง
ความถี่ยิ่งสูง คุณภาพเสียงยิ่งดีขึ้น
48000 Hz / 44100 Hz / 32000 Hz / 24000 Hz / 22050 Hz
Reset
โดยการใช้ปุ่มฟังก์ชัน
เมื่อเปิดเครื่อง ให้กดปุ่ม Power และ Snapshot พร้อมกันเป็นเวลา 5 วินาทีเพื่อฟอร์แมตและรีเซ็ตกล้อง หลังจากนั้นกล้องจะปิด (ค่าเริ่มต้น: ปิด)

การตั้งค่าวิดีโอ
ฟังก์ชัน
คำอธิบาย/ตัวเลือก
Resolution
ตั้งค่าคุณภาพของวิดีโอที่ต้องการบันทึก
1440P/30FPS / 1080P/30FPS / 720P/30FPS / 480P/30FPS
Video Format
ตั้งค่าชนิดของไฟล์วิดีโอที่บันทึก
MOV / MP4
Loop Recording
เขียนทับไฟล์วิดีโอที่เก่าที่สุดด้วยไฟล์ใหม่ล่าสุด
ON / OFF
Video Length
ตั้งค่าความยาวของไฟล์วิดีโอที่บันทึก
3 นาที / 5 นาที / 10 นาที
Light Frequency
เลือกความถี่ที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการกระพริบของแสงไฟ
50 Hz / 60 Hz
Microphone
เปิด/ปิด ไมโครโฟนในขณะบันทึกวิดีโอ
ON / OFF
Default Recording Mode
เลือกโหมดบันทึกเริ่มต้น
โหมดบัฟเฟอร์ / โหมดบันทึกภาพ
Buffered Video Length
ตั้งค่าความยาววิดีโอที่บัฟเฟอร์ เพื่อบันทึกวิดีโอที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นโหมดบันทึกภาพ
30 วินาที / 60 วินาที / 90 วินาที / 120 วินาที
Buffering Recording Audio
เปิด/ปิด ไมโครโฟนในโหมดบัฟเฟอร์
ON / OFF

แสดงข้อมูลบนวิดีโอ
ฟังก์ชัน
คำอธิบาย/ตัวเลือก
Video Stamp
แสดงเวลาของเหตุการณ์ที่บันทึกและชื่อกำกับวิดีโอ
ON / OFF
Date Format
ตั้งรูปแบบวันที่
Y/M/D หรือ M/D/Y หรือ D/M/Y
Time Format
เลือกรูปแบบ 24 ชั่วโมง หรือ 12 ชั่วโมง
24HR หรือ AM/PM
Watermark
แสดงลายน้ำโลโก้ Transcend บนภาพหรือวิดีโอ
ON / OFF

8-4 เครื่องมือ

ในหน้า Tools คุณสามารถอัพเกรดเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชันล่าสุด, ฟอร์แมตดิสก์ หรือรีเซ็ตกล้อง DrivePro Body เป็นสถานะเริ่มต้น

เครื่องมือ
ฟังก์ชัน
คำอธิบาย/ตัวเลือก
Firmware Ver
อัพเกรดเฟิร์มแวร์ของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุด
Password
ตั้งรหัสผ่านเพื่อป้องกันไดรฟ์ของกล้อง รหัสผ่านควรมีความยาวระหว่าง 8 ถึง 16 ตัวอักษร จะเป็นตัวอักษรหรือตัวเลขก็ได้
Format Disk
ฟอร์แมตดิสก์ของคุณ
Reset Device
รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น หรือลบเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมด

คำเตือน

 1. เพื่อความเสถียรในการบันทึกที่ดีที่สุด ขอแนะนำให้คุณสำรองข้อมูลของคุณด้วย DrivePro Body Toolbox ทุกครั้งที่คุณใช้อุปกรณ์เสร็จ หรือฟอร์แมตโดยใช้ Toolbox ทุกสามเดือน
 2. กรุณาใช้ DrivePro Body Toolbox เพื่อฟอร์แมต DrivePro Body ของคุณเท่านั้น
 3. การฟอร์แมตดิสก์จะลบข้อมูลทั้งหมดอย่างถาวร

8-5 ตัวจัดการไฟล์

เมื่อสำรองข้อมูลแล้ว คุณสามารถค้นหาและจัดการวิดีโอและภาพถ่ายของคุณได้ในหน้า File Manager

 • คลิก เพื่อเล่นวิดีโอบนหน้าจอ

 • คลิก เพื่อขยายวิดีโอให้เต็มหน้าจอ ด้วยตัวรับสัญญาณ GPS เส้นทางสามารถถูกแสดงพร้อมกับวิดีโอที่บันทึกไว้

 • คลิก ทางด้านขวาของหน้าเพื่อเพิ่ม ลบ หรือแก้ไข Owner และ Category

 • คลิก เพื่อจัด Owner (เจ้าของ) และ Category (ประเภท) ของไฟล์ที่เลือก

8-6 การตรวจจับอัจฉริยะ

กล้อง DrivePro Body นำเสนอคุณสมบัติที่จะตรวจจับใบหน้าในวิดีโอโดยอัตโนมัติ และแยกฟุตเทจไปยังแถบด้านข้าง ทำให้ผู้ใช้สามารถเบลอหรือปิดกั้นใบหน้าได้ สำหรับคำแนะนำในการตั้งค่า กรุณาดู DrivePro Body Toolbox Manual

หมายเหตุ

คุณสมบัตินี้รองรับเฉพาะบน Microsoft Windows 10 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า (64 บิต)

8-7 เลือกค่าที่ชอบ

คลิก ที่ด้านบนของหน้าเพื่อปรับการตั้งค่าของ DrivePro Body Toolbox

ตรวจสอบตัวเลือกที่มีอยู่ด้านล่างตามความต้องการของคุณ


กรุณาอ้างถึงคู่มือผู้ใช้ของ DrivePro Body Toolbox ผ่านลิงค์ด้านล่าง
https://www.transcend-info.com/Manual/DriveProBody/Toolbox

9. การย้ายไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์

เพื่อถ่ายโอนไฟล์ระหว่าง DrivePro Body และคอมพิวเตอร์:

  1. เสียบสาย 3.5 มม. เป็น USB เข้ากับช่องเสียบการเชื่อมต่อของ DrivePro Body
  2. เชื่อมต่อปลายสายอีกด้านเข้ากับคอมพิวเตอร์


กล้อง DrivePro Body ของคุณพร้อมที่จะถ่ายโอนข้อมูลเหมือนกับฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกแล้ว หากต้องการถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ ให้คัดลอกไฟล์จากโฟลเดอร์ของกล้อง

คำเตือน

 1. เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการถอดกล้องที่เหมาะสม เมื่อถอดกล้อง DrivePro Body ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ
 2. คุณสามารถถ่ายโอนไฟล์ได้เท่านั้น เมื่อเชื่อมต่อ DrivePro Body กับคอมพิวเตอร์ กล้อง DrivePro Body หยุดทำงานเป็นกล้องติดตัวในขณะนี้ กรุณาถอดสายกล้องของคุณออกจากคอมพิวเตอร์เพื่อให้ทำงานต่อได้

10. แท่นวางกล้อง (อุปกรณ์เสริม)

แท่นวางกล้อง DPD6N แบบเครือข่ายของ Transcend ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกล้อง DrivePro Body 30/60/70 และนำเสนอโซลูชันการชาร์จ การอัพโหลดข้อมูล และการจัดการกล้องที่สมบูรณ์แบบผ่านเครือข่าย ผู้ใช้สามารถชาร์จอุปกรณ์ DrivePro Body 30/60/70 หลายเครื่องพร้อมกัน และแชร์ไฟล์ (รวมถึงการบันทึกวิดีโอและภาพนิ่ง) ไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกผ่านพอร์ต USB


กรุณาอ้างถึงคู่มือผู้ใช้ DPD6N ผ่านลิงค์ด้านล่า
https://www.transcend-info.com/support/product/body-camera/docking-station-ts-dpd6n

11. ข้อควรระวัง

1. อย่าใช้หรือเก็บกล้อง DrivePro Body ในสถานที่ต่อไปนี้ เพื่อป้องกันการทำงานผิดพลาดหรือเสียรูปทรง:

 • ในสถานที่ร้อน, เย็น หรือชื้นมาก เช่น ในรถที่จอดกลางแดด
 • ภายใต้แสงแดดโดยตรงหรือใกล้เครื่องทำความร้อน
 • ใกล้สนามแม่เหล็กแรงสูง
 • ในที่ที่มีทรายหรือฝุ่นมาก

2. กรุณาทำความสะอาดเลนส์ของกล้อง DrivePro Body บ่อยๆ และปกป้องเลนส์ด้วยความระมัดระวัง

 • เช็ดทำความสะอาดเลนส์ด้วยผ้านุ่มๆ ในกรณีต่อไปนี้:
  • เมื่อมีรอยนิ้วมือบนเลนส์
  • เมื่อเลนส์สัมผัสกับอากาศที่มีไอเค็ม เช่น ริมทะเล
 • เก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก มีทรายและฝุ่นน้อย
 • เพื่อป้องกันเชื้อรา ให้ทำความสะอาดเลนส์เป็นระยะ

3. การทำความสะอาด

 • ทำความสะอาดตัวกล้อง DrivePro Body ด้วยผ้านุ่มหมาดเล็กน้อย จากนั้นเช็ดพื้นผิวด้วยผ้าแห้ง
 • อย่าทำความสะอาดกล้องด้วยผลิตภัณฑ์เคมี (เช่น ทินเนอร์, เบนซีน, แอลกอฮอล์, ยากันแมลง, ครีมกันแดด หรือยาฆ่าแมลง เป็นต้น) และผ้าที่ใช้แล้วทิ้ง เพราะอาจทำให้พื้นผิวหรือตัวเครื่องเสียหายได้
 • อย่าสัมผัสกล้อง หากมือของคุณเปื้อนผลิตภัณฑ์เคมีข้างต้น
 • อย่าปล่อยให้กล้องสัมผัสกับยางหรือไวนิลเป็นเวลานาน

4. การควบแน่นของความชื้น

 • หากกล้อง DrivePro Body ถูกนำจากที่อบอุ่นไปยังที่เย็น (หรือในทางกลับกัน) ความชื้นอาจกลั่นตัวเป็นหยดน้ำภายในหรือภายนอกกล้อง ซึ่งอาจทำให้กล้อง DrivePro Body ทำงานผิดปกติ
 • หากเกิดการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ ให้ปิดกล้อง DrivePro Body ทันทีและรอประมาณ 1 ชั่วโมงเพื่อให้ความชื้นระเหยไป

5. ตัวรับสัญญาณ GPS

 • ประสิทธิภาพและความแม่นยำของระบบ GPS อาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม
 • สัญญาณ GPS ไม่สามารถทะลุทะลวงอาคารและฟิล์มกรองแสงที่มีโลหะได้ ความแม่นยำของข้อมูล GPS ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม รวมถึงสภาพอากาศและตำแหน่งที่ใช้ DrivePro Body (เช่น อาคารสูง อุโมงค์ สะพาน และป่า) สำหรับการใช้งานครั้งแรก กรุณาวางอุปกรณ์ในพื้นที่เปิดโล่งกลางแจ้งเพื่อระบุตำแหน่ง GPS

12. การป้องกันระดับ IP68

ตัวกล้องของ DrivePro Body 70 มีการป้องกันระดับ IP68 มีคุณสมบัติกันน้ำสาด, กันน้ำ และกันฝุ่น อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติกันน้ำสาด, กันน้ำ และกันฝุ่น ไม่ได้เป็นคุณสมบัติถาวร และความต้านทานอาจลดลงเนื่องจากการสึกหรอตามปกติ ความเสียหายจากของเหลวไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน การรับประกันแบบจำกัดไม่ครอบคลุมการทำงานผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม

 • ห้ามใช้ DrivePro Body 70 ในน้ำ
 • ห้ามใช้ DrivePro Body 70 ในที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง เช่น ห้องซาวน่า ห้องอบไอน้ำ และห้องอาบน้ำ
 • ห้ามใช้ DrivePro Body 70 เป็นเวลานานในฝนตกหนัก เพื่อป้องกันความชื้นซึมผ่าน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟ ตัวแปลงไฟ และช่องต่อสาย แห้งสนิทก่อนทำการชาร์จ

คำเตือน

DrivePro Body 70 ไม่กันน้ำในสถานการณ์ต่อไปนี้:
- เมื่อเชื่อมต่อกับสาย USB
- เมื่อถอดสกรูตัวใดตัวหนึ่งออกจากอุปกรณ์

13. รายละเอียดของกล้อง

DrivePro Body 70
ขนาด
ตัวเครื่อง:
95.9 มม. (ยาว) × 52.2 มม. (กว้าง) × 24.9 มม. (สูง)
ตัวกล้อง:
48.6 มม. (ยาว) x 40 มม. (กว้าง) x 31.7 มม. (สูง)
น้ำหนัก
184 กรัม
อินเตอร์เฟซ เชื่อมต่อ
USB 2.0
ที่จัดเก็บ
ที่เก็บข้อมูลภายในขนาด 64GB
เลนส์
F/2.0, มุมมองกว้าง 140°
ความละเอียดของภาพ /
อัตราเฟรม
QHD 1440P / 30 FPS
รูปแบบวิดีโอ
MP4 (H.264)
แบตเตอรี่
ลิเธียมโพลิเมอร์ 3120 mAh
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ (สูงสุด)
สูงสุด 9 ชั่วโมง
หมายเหตุ: สภาวะแวดล้อมอาจเพิ่มหรือลดระยะเวลาที่สามารถบันทึกภาพได้
แหล่งจ่ายไฟ
กระแสไฟเข้า (สูงสุด): AC 100V-240V, 50Hz-60Hz, 0.4A
กระแสไฟออก: DC 5V / 2A
อุณหภูมิ ในการทำงาน
-20°C - 60°C
5°C - 45°C เมื่อชาร์จด้วยตัวแปลงไฟ
การป้องกัน น้ำเข้า
IP68
การรับรอง
BSMI, CE, EAC, FCC, KC, MIC, NCC, UKCA
ความต้านทาน การกระแทก
MIL-STD-810G 516.6 – การทดสอบการตก
การรับประกัน
2 ปี

14. คำถามที่พบบ่อย

หากคุณมีปัญหาในการใช้ DrivePro Body กรุณาดูข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา หากคุณไม่พบคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคำถามของคุณ กรุณาปรึกษาร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ ตัวแทนจำหน่าย ศูนย์บริการ หรือติดต่อสำนักงานสาขาของ Transcend ในพื้นที่

คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Transcend เพื่อดูคำถามที่พบบ่อยและบริการสนับสนุนทางเทคนิคเพิ่มเติม
https://www.transcend-info.com/
https://www.transcend-info.com/Support/contact_form

1. ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของฉันไม่สามารถตรวจพบกล้อง DrivePro Body

  **กรุณาตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:**
  (1) กล้อง DrivePro Body ของคุณเชื่อมต่อกับช่อง USB อย่างถูกต้องหรือไม่? หากไม่ ให้ถอดปลั๊กและเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลายทั้งสองของสายเคเบิล USB นั้นเชื่อมต่ออย่างถูกต้องตามที่แสดงในคู่มือผู้ใช้
  (2) ช่อง USB ของคอมพิวเตอร์ทำงานหรือไม่ หากไม่ กรุณาอ้างถึงคู่มือผู้ใช้คอมพิวเตอร์ของคุณ (หรือเมนบอร์ด) เพื่อเปิดการใช้งาน

2. ปุ่มของกล้อง DrivePro Body ไม่ตอบสนอง

  กรุณารีเซ็ตกล้อง ด้วยการใช้วัตถุปลายแหลม เช่น คลิปหนีบกระดาษ จิ้มที่รูด้านล่างของกล้อง DrivePro Body จนกล้องปิดแล้วเปิดใหม่

3. กล้อง DrivePro Body 70 กันกระแทกและกันน้ำหรือไม่?

  กล้อง DrivePro Body 70 ได้รับการป้องกันฝุ่นและน้ำระดับ IP68 และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบการตกกระแทกของกองทัพสหรัฐฯที่เข้มงวด*
  *อ้างอิงจาก MIL-STD-810G 516.6 - การทดสอบการตก

15. คำชี้แจงการปฏิบัติตามสหภาพยุโรป

Transcend Information Inc. ขอประกาศในที่นี้ว่าผลิตภัณฑ์ของ Transcend ทั้งหมดที่มีเครื่องหมาย CE ซึ่งรวมฟังก์ชันการทำงานของอุปกรณ์วิทยุนั้นเป็นไปตาม คำสั่ง 2014/53/EU

ข้อความฉบับเต็มของประกาศความสอดคล้องของสหภาพยุโรปอยู่ที่: https://www.transcend-info.com/eu_compliance

DrivePro Body 70
Frequency:
2400-2483.5MHz
Maximum transmit power:
< 100 mW

16. การนำกลับมาใช้อีกและการปกป้องสิ่งแวดล้อม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ (WEEE) และการกำจัดแบตเตอรี่ โปรดดูที่ลิงค์ต่อไปนี้:
https://www.transcend-info.com/about/green

17. นโยบายการรับประกัน

โปรดดูระยะเวลาการรับประกันของผลิตภัณฑ์นี้บนบรรจุภัณฑ์ สำหรับรายละเอียดของข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันและระยะเวลาการรับประกัน โปรดดูที่ลิงค์ด้านล่าง:
https://www.transcend-info.com/warranty

18. การเปิดเผยใบอนุญาตต่อสาธารณะทั่วไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แบบโอเพ่นซอร์ส กรุณาดูที่ลิงก์ด้านล่าง:
https://www.transcend-info.com/Legal/?no=10

19. ข้อตกลงใบอนุญาตสำหรับผู้ใช้

สำหรับรายละเอียดของข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ กรุณาดูที่ลิงค์ต่อไปนี้:
https://www.transcend-info.com/legal/gpl-disclosure-eula

20. คำแถลงการณ์ของคณะกรรมการสื่อสารแห่งสหพันธรัฐ Federal Communications Commission (FCC) Statement

This device complies with Part 15 FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference. (2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This Equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

 • Reorient or relocate the receiving antenna.
 • Increase the separation between the equipment and receiver.
 • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Exposure Information (SAR)

This equipment complies with the FCC portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment. The exposure standard for wireless devices employing a unit of measurement is known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg.

This equipment could be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator & your body.

 • Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the authority to operate equipment.

 • This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Transcend Information Inc (USA)
1645 North Brian Street, Orange, CA 92867, U.S.A
TEL: +1-714-921-2000

21. เครื่องหมายรับรองความสอดคล้องยูเรเซียน Eurasian Conformity Mark (EAC)